Modify

Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#71 accepted enhancement

LVM volumes aanmaken met SALI

Reported by: ernst.pijper@surfsara.nl Owned by: bas
Priority: major Milestone: SALI 1.7.0
Component: sali Version: 1.6.0
Keywords: Cc:

Description

Beste SALI ontwikkelaars,

Ik was weer eens bezig met mijn master script om zoveel mogelijk gebruik
te maken van de bestaande sali functies. Ik maak standaard gebruik van
LVM op alle nodes die ik inricht. Helaas bestaan geen sali functies die
het werken met lvm volumes vereenvoudigen, zoals de 'partition' functie
dat doet voor partities. Zouden jullie willen overwegen om deze
mogelijkhied toe te voegen?

Op het moment maak ik gebruik van vgcreate om een volumegroep aan te
maken en vervolgens lvcreate om een logische volume aan te maken. Als ik
mij goed herinner, biedt het meegeleverde lvcreate programma niet de
mogelijkheid om de grootte van het volume in MB of GB op te geven, maar
moet je omrekenen naar extents wat nogal omslachtig is. Ik zie hier de
mogelijkheid voor een mooie functie ala 'partition' die al het werk voor
je doet.

De volgende regels geven een idee van wat ik nu doe:

LVM_GROUP=test
LVROOT=lv_root
DEVROOT=/dev/${LVM_GROUP}/${LVROOT}

# Maak een volume groep aan.
vgcreate -M2 -l 0 -p 0 -s ${LVM_EXTENT_SIZE_MiB} ${LVM_GROUP} ${DISK0}2

# Maak een logische volume aan.
lvcreate -l${NUM_PES} -n ${LVROOT} ${LVM_GROUP}

# Formateer logische volume
mke2fs -q -t ${FS} ${DEVROOT}

# Voeg een label toe.
tune2fs -L / ${DEVROOT}

Een ander problem waar ik nu tegen aanloop, is dat als ik 'partition'
gebruik om partities te maken, en deze dan met lvm tools in deel zoals
ik wil, ik niet de 'mount_disks' functie kan gebruiken omdat deze de
parties wil mounten die met 'partition' zijn aangemaakt.

Als jullie nog vragen hebben, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Ernst Pijper

Added by email2trac

Attachments (1)

SURF_SARA_fc.jpg (59.2 KB) - added by ernst.pijper@surfsara.nl 7 years ago.
Added by email2trac

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 7 years ago by ernst.pijper@surfsara.nl

Added by email2trac

comment:1 Changed 7 years ago by bas

  • Owner changed from somebody to bas
  • Status changed from new to accepted
  • Type changed from defect to enhancement

Ernst,

Bedankt voor je uitleg en sorry voor de verlate reactie!

For now the reaction will be in English. We will implement some wrapper functions for LVM as you suggested.

regards

comment:2 Changed 7 years ago by anonymous

Thanks! I'll be glad to do some testing.

comment:3 Changed 5 years ago by dennis

  • Milestone changed from SALI 2.0.0 to SALI 1.7.0

Milestone renamed

Add Comment

Modify Ticket

Change Properties
Action
as accepted The owner will remain bas.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from bas to the specified user. Next status will be 'assigned'.
The owner will be changed from bas to anonymous. Next status will be 'accepted'.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.