source: trunk/aantekeningen.txt @ 7

Last change on this file since 7 was 7, checked in by willem, 11 years ago

willem

File size: 748 bytes
Line 
1key heeft nu twee velden: value en slot
2
3key::get_value()
4key::get_slot()
5
6key.str() levert "value.slot"
7
8stopos_key::stopos_key(const std::string &s)
9 {
10   split (v,s,'.');
11   value = v[0];
12   if (v.size() >1)
13   slot = v[1];
14 }
15
16 add_line roept get_freeslot() aan om een vrije locatie te bepalen
17  put_record moet vervolgens deze locatie gaan gebruiken.
18  pas list van vrije slots aan
19
20In flatfile:
21  put_record slaat record op op locatie slot, samen met
22  keyvalue. locatie uit key.get_slot
23
24  get_record haalt record van locatie key.getslot()
25
26  remove_record: kijkt of record begint met keyvalue.
27    ja: als al gemerkt als removed, error
28        remove record, pas link van vrije slots aan
29          en mark record als removed
30    nee: error
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.